PHP 7.2.7 Released

ldap_next_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_next_referenceGet next reference

Описание

resource ldap_next_reference ( resource $link , resource $entry )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top