PHP 7.1.0 Released

ldap_parse_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_parse_referenceExtract information from reference entry

Описание

bool ldap_parse_reference ( resource $link , resource $entry , array &$referrals )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top