PHP 7.1.18 Released

CachingIterator::offsetSet

(PHP 5 >= 5.2.0)

CachingIterator::offsetSetThe offsetSet purpose

Opis

public void CachingIterator::offsetSet ( string $index , string $newval )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

index

The index of the element to be set.

newval

The new value for the index.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top