dbplus_first

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_firstGet first tuple from relation

Opis

int dbplus_first ( resource $relation , array &$tuple )

Reads the data for the first tuple for the given relation, makes it the current tuple and pass it back as an associative array in tuple.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

Zwracane wartości

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top