stats_dens_negative_binomial

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_dens_negative_binomialNot documented

Opis

float stats_dens_negative_binomial ( float $x , float $n , float $pi )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

n

pi

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top