stats_dens_pmf_hypergeometric

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_dens_pmf_hypergeometric

Opis

float stats_dens_pmf_hypergeometric ( float $n1 , float $n2 , float $N1 , float $N2 )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

n1

n2

N1

N2

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top