Mid-Atlantic Developer Conference

zlib_encode

(PHP 5 >= 5.4.0)

zlib_encodeCompress data with the specified encoding

Opis

string zlib_encode ( string $data , string $encoding [, string $level = -1 ] )

Compress data with the specified encoding.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

data

encoding

level

Zwracane wartości

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top