PHP 5.6.0beta1 released

zlib_encode

(PHP 5 >= 5.4.0)

zlib_encodeCompress data with the specified encoding

Opis

string zlib_encode ( string $data , string $encoding [, string $level = -1 ] )

Compress data with the specified encoding.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

data

encoding

level

Zwracane wartości

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
soywiz at gmail dot com
1 year ago
RFC 1950 - zlib
RFC 1951 - raw deflate
RFC 1952 - gzip

The $encoding parameter referers to the window bits. So you can encode in several formats:

<?php

// RFC 1950 - zlib
$compressedData = zlib_encode($uncompressedData, 15);

// RFC 1951 - raw deflate
$compressedData = zlib_encode($uncompressedData, -15);

// RFC 1952 - gzip
$compressedData = zlib_encode($uncompressedData, 31);

?>
To Top